Nodeems eist traditionellt Mullefest dëst Joer ausgefall ass, organiséierten mir den Sonndeg den 27. Juni 2021 fir déi éischte Kéier en Take away.

Take away 20

Den Take away war ee grousse Succès & de Comité vum DT Rued seet alle Leit, déi vun der Geleeënheet profitéiert hunn, ee grousse Merci. Ee spezielle Merci geht och un Leit déi gehollef hunn eng Hand mat unzepaken. Méi Fotoen fann der an der Gallery.