Virwuert vum President,    LAMHENE PATRICK GEMENG BETZDER

Léif Internauten, Frënn a Membere vum Dëschtennis Rued-Sir,                                                                                                                                             

Als President sinn ech houfreg kënnen ze soen dass den Dëschtennis Rued-Sir, deen 1947 gegrënnt gouf an a senger iwwer 70 järeger Geschicht en kontinuéierlechen Opschwonk kannt huet, haut esou staark do steet wéi nach ni !

Mat senge formidabelen Doubléen vun 2017 an 2018, als Landesmeeschter par Equipes Dames a Gewënner vun der Coupe de Luxembourg Dames, ass ons Dammenequipe de Stolz vun onsem ganze Veräin.

Ma niewent dësem sportlechen Erfolleg, stécht onse Veräin och nach ervir duerch seng iwwert 90 lizenzéiert Spiller, mat dovun iwwer 40 Jugendspiller.

An am Championnat kënne mir och iwwerzeege mat onsen iwwert 30 Equippen an deene verschiddene Kompetitiounen.

Jo, onse Veräin ass e gewaltege Betrib ginn, a ech wëllt vun dëser Plaz mengem Comité, an awer och all deenen anere Betraffenen, onse Spiller, Elteren, Traineren a Supportere Merci soen. Jo, Merci fir déi vill Aarbecht um administrativen, sportlechen an organisationellem Plang. Ouni iech wär dat alles net.

An iech, léif Lecteuren, wëllt ech mir och nach erlaben op onst berühmte Moulefest vum Oktober ze invitéieren, esou wéi op onsen Tournoi vum November an onse Kannerbal vum Februar, wou dir bei gudder Laun ons duerch är Presenz wäertvoll ënnerstëtze kënnt.

Iert ech schléissen en besonnesche Merci un ons Gemeng an ons Sponsoren, hier fiddel Ënnerstëtzung erlaabt ons op dësem héijen Niveau agéieren ze kënnen.

Och wëllt ech nach vun dëser Geleeënheet profitéiere fir méi Respekt a meng Dankbarkeet mengem Virgänger, dem Rhett Sinner, auszespriechen, deen 40 Joer laang dëse Veräin mat ersiichtlechem Succès gefouert huet. Merci Rhett !

Ofschléissend wënschen ech ons all en erfollegräicht Championnat 2018/2019, gepräägt vu Fairness a Kollegialitéit.

Patrick Lamhène

President vum Dëschtennis Rued-Sir