Freideg den 11 Oktober 2019 huet am Centre Culturel zu Menster Sportleréierung vun der Gemeng Betzder stattfonnt.

Sportlereierung 2019 4

Als Eenzelsportlerinnen a -sportler goufen d'Tessy Gonderinger, d'Dani Konsbruck, d'Nathalie Krecké, d'Caroline Dahm, den Téo Verchère, den Tasos Krokos an de Steve Hermann fir hir Performancen geéiert. Ausserdeem gouf d'Danièle Jankowoy fir seng Performancen an den Special Olympics geéiert.Als Equippen goufen ons 1.Dammenequipe fir hiren 3ten Doublé hannereneen, souwéi d'Seniorsequippen Rued 2, Rued 5, Rued 7 an Rued 8 fir hir respektiv Opstiger geéiert.