D''Kanner an déi Jugendlech vum DT Rued huet den 25 Mee 2019 mat hieren Traineren een Ausfluch an den Eastbelgium Action, Fun & Karting Center op Grüfflingen an d'Belsch gemaach.
GruppefotoAusflugGrüfflingen25Mai2019
U folgenden Aktivitéiten konnten si deen Dag deelhuelen :
 
- 3D Minigolf
- Bowling
- Lasergame
- Rodeo
 

No der éischter Aktivitéit, dem 3D Minigolf hu d'Kanner an déi Jugendlech an d'Traineren (+ verschidde Memberen vu der Jugendkommissioun vum DT Rued-Sir, déi fier d'Organisatioun vum Ausfluch zoustänneg war) zesummen zu Mëtteg giess.