Kommt alleguer eis Meedercher den 30 September & den 1 Oktober an Sportshal vun Rued am ETTU Cup ënnerstëtzen.

ETTU Cup 2

Den DT RUED spillt geint Equipe vun DOZY DEN HELDER/NOORDKOP (Holland), TTC RAPID LUZERN (Schwäiz), B-72 (Norwegen) & TEAM “GRACE” (Ukrain).

De Spillprogramm:

Spillprogramm